Controlling i rachunkowość zarządcza w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem

Krótki Opis: Celem warsztatów jest przekazania uczestnikom szczegółowej wiedzy na temat celów i zadań controllingu oraz rachunkowości zarządczej. W trakcie kursu omówione zostaną podstawowe narzędzia rachunkowości zarządczej i controllingu niezbędne do skutecznego zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Miejsce: Warszawa

Daty dla grup szkoleniowych: Zgodnie z ustaleniami z klientem. Prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny.

Cena: 1.490 zł netto + VAT. Cena obejmuje udział w warsztatach, komplet materiałów warsztatowych oraz przerwy na kawę oraz lunch. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Służymy pomocą w znalezieniu zakwaterowania.

Miejsce szkolenia: Warszawa (szczegółowe miejsce warsztatów zostanie przesłane / podane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem warsztatów)

Prowadzący: Dr Paweł Warowny, dr Marcin Pielaszek

Sposób prowadzenia zajęć: Zajęcia składają się z części prezentacyjnych oraz części warsztatowych. W części warsztatowej uczestnicy pracują pod nadzorem wykładowców nad wspólnym rozwiązaniem praktycznego problemu.

Cel warsztatów: zapoznanie uczestników ze znaczeniem informacji finansowej w zarządzaniu firmą. Zwracamy szczególną uwagę na rozgraniczenie informacji sprawozdawczej (rachunkowości finansowej) o ograniczonej przydatności zarządczej od informacji z rachunkowości zarządczej i controllingu. Wskazujemy jak minimalizować koszt utraconych korzyści i maksymalizować zarejestrowane zyski przy wykorzystaniu takich narzędzi jak rachunek kosztów zmiennych czy też rachunek kosztów działań.

Program szkolenia

  1. Rachunkowość zarządcza i controlling i ich rola w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem w Polsce 0,5 h.
  2. Koszty w procesie podejmowania decyzji, koszt utraconych korzyści, decyzje „make or buy”, wpływ ryzyka na podejmowane decyzje zarządcze, ocena projektów inwestycyjnych (wykład oraz studia przypadków) 1,5 h.
  3. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w procesu podejmowania decyzji we współczesnym przedsiębiorstwie (wykład oraz studium przypadku) 2,5 h.
  4. Metody rozliczania kosztów - rozwiązania tradycyjne a rachunek kosztów działań (wykład oraz studium przypadku) 3 h.
  5. Wykorzystanie rachunku kosztów działań (activity-based costing) w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwie w Polsce (studia przypadków) 2 h.
  6. Znaczenie planowania i kontroli dla skutecznego wdrażania podjętych decyzji. Ośrodki odpowiedzialności i budżet jako podstawowe narzędzie planowania i kontroli. Ceny transferowe ich znaczenie dla prawidłowej konstrukcji systemu budżetowania we współczesnym przedsiębiorstwie (wykład oraz studium przypadku) 2 h. 
  7. Balanced Scorecard (BSC) jako skuteczne narzędzie kontroli strategicznej w przedsiębiorstwie.

Grupa docelowa: Warsztaty skierowane są przede wszystkim do osób zarządzających na wszelkich szczeblach zarządzania oraz osób zatrudnionych w działach Kontrollingu i rachunkowości zarządczej. Do głównych stanowisk dla których przeznaczone jest to szkolenie można zaliczyć: dyrektorów bądź kierowników działów finansowych, sprzedaży i operacyjnych. Szkolenie to dostarczy także podstawowej wiedzy z tego zakresu osobom odpowiedzialnym za przygotowywanie informacji zarządczej bądź controllingowej.

Informacje porządkowe: Warsztaty trwają dwa dni i obejmują łącznie 12 godzin lekcyjnych (każdego dnia po 6 godzin lekcyjnych od 9 do 15 z  przerwami). Pierwsza przerwa kawowa: 15 minut. Druga przerwa na lunch: 45 minut.

 

Pobierz, wydrukuj, wypełnij i wyślij formularz (mailem lub faxem)